Miks ma kandideerin Keila linnapeaks

Esileht

Kommenteeri

Vähem kui kuu aja pärast on teada Keila linnavolikogu uus koosseis. Seejärel segub, millised poliitilised jõud moodustavad koalitsiooni linna juhtimiseks järgneval neljal aastal. Igal valimisnimekirjal on oma programm ja ideed, mida soovitakse selle aja jooksul teostada. Keila sotsiaaldemokraatide valimisprogrammiga saad tutvuda siin.

Seletan lahti mõned teemad, mis minu jaoks isiklikult on meie programmis kõige südamelähedasemad.

Eelkõige poliitiline kultuur ja kaasaegne juhtimine. Olen hiljuti kirjutanud tänapäevasest avatud juhtimiskultuurist Postimehes ja tahan seda tuua ka Keila linna valitsemisse. Otsuseid ei tohi langetada ainult linnavalitsuses ning volikogu neid ilma küsimusi esitamata heaks kiita. Erinevad otsused peavad sündima kas läbi laiapõhjalise kaasamise või linnaelanike endi ettepanekutest. Kaasamiseks tahame luua Keilasse nii Eakate Nõukogu kui Kodanike Komisjoni. Ei püüagi salata, et viimase puhul on eeskuju võetud Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjonist, mis tegutseb vallavalitsuse juures ja on aktiivsetest kodanikest koosnev vabatahtlik koosseis, kuhu saadetakse eelnevaks tutvumiseks valitsuse määruste eelnõud. Nii ei tule elanikele erinevad teemad üllatusena, on võimalik teha parandusettepanekuid ning üheskoos leida paremaid lahendusi. Selliselt toimimine on aeganõudev ning otsustusprotsess võib venida nädalate pikkuseks, aga omavalitsusjuhid peavad toimima inimeste heaks, mitte ellu viima enda soove ja kitsa isikuteringi nägemusi. Keila Kodanike Nõukogus võivad kaasa lüüa kõik, kellel on aega ja soovi vabatahtlikuna panustada kodulinna arengusse.

Teine minu jaoks oluline valdkond on haridusvaldkond oma väga mitmete teemade ja tahkudega. Õpilastele tuleb tagada kaasaegne õpikeskkond. Õnneks tänu kooli juurdeehitusele õppetingimused Keilas aina paranevad. Võtmetähtsusega on aga piisava personali ja motiveeritud õpetajaskonna olemasolu. Volikogu ja kooli hoolekogu liikmena ning kolme koolilapse emana tundub mulle, et praeguse kooli suuruse juures on meie koolikeskkond töötajatele mitteanonüümne ning vähemotiveeriv. Alati arvatakse, et õpetajad soovivad kõrgemat palka, kuid mulle tundub, et see ei ole ainus tegur. Toetav, motiveeriv, võimestav ja avatud töökeskkond, kus valitseb mõnus soe kollegiaalsus ja läbimõeldud ning toimiv mentorlussüsteem (mis on toeks ja mitte koormaks nii noorele kui kogenud õpetejale), peaks olema koolipidaja ehk linnavalitsuse poolt ellu kutsutav ja toetatav toimimise viis. Tahan sellesse oma panuse anda.

Kolmanda teemana tahan esile tuua pidevalt muutuses olevad teemad keskkonnahoiu vallas. Palju on ära tehtud ja teoksil, kuid meie maailm on väga kiires muutumises. Peame astuma pikemate sammudega pöördumaks tagasi nendesse rööbastesse, kus on veel võimalik püsida piirides, mida meie maailm suudab taluda. Selleks soovime, et Keila rohealad ning uued planeeritavad tegevused aitaks võimalikult palju kaasa liigirikkuse püsimisele, tekiks kogukonnaaiad kodulähedase toidukasvatuse võimaldamiseks, leiaksime lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks ning keskkonnasäästlike transpordilahenduste ellukutsumiseks. Samuti on mul hea meel, et meie valimisnimekirjas on inimesi, kellele need teemad on sama südamelähedased kui minule ning kes julgevad oma mõtetega olla ka ajast ees. Kui ka ei ole kiireid lahendusi, peame ikkagi tegema samme meie elukeskkonna kestlikkuse tagamiseks.

Viimase teemana tooksin välja koostöö Elroniga sõidusoodustuse pakkumiseks elektrirongides. Meie naaberomavalitsuse elanikel on juba aastaid olnud võimalik tavahinnast soodsamalt sõita Tallinna ja kodu vahet. Sõidusoodustus on pannud mitmed inimesed end sisse kirjutama teistesse omavalitsustesse. Meie meelest on nüüd aeg pakkuda taolist soodustust ka Keila linna elanikele. Kui küsitakse, kust leitakse selleks raha, siis esiteks selle läbi, et Keila elanikud kirjutavad end tänu sõidusoodustusele taas sisse Keilasse. Teiseks, on rahalised otsused alati valikute küsimus. Kuna taristuprojektidesse on viimastel aastatel mitmeid investeeringuid tehtud, siis on nüüd aeg suunata rohkem raha sisulistesse asjadesse ja teenustesse, mis päriselt suurendavad Keila elanike heaolu ja toimetulekut.

Kui need mõtted on ka Sulle meeltmööda, siis anna oma hääl Keilas sotsiaaldemokraatide nimekirja kandidaadile

Lisa kommentaar

Email again: