Kuidas soodustada ääremaastumist

Esileht

Kommenteeri

Vaadates tänase Vabariigi Valitsuse tegevust on tunne, et tegemist on süsteemse ja läbimõeldud tegevusega selleks, et elu Eesti maapiirkondades muutuks inimestele aina kättesaamatumaks ja keerulisemaks. 

Alanud aasta algusest kärbiti valitsuse poolt poole võrra riiklikku huvitegevuse ja -hariduse toetust, mis muutis just maapiirkondades lastele huvitegevuse kättesaadavamaks.  See oli sotsiaaldemokraatide eestvedamisel 2017.aastast kehtiv toetussüsteem omavalitsusele, mis tõi huviringidesse ligi 30 000 last ja noort. Tänaseks tõmbavad maaomavalitsused noorte huviringe ja neid soodustavaid tegevusi koomale ning huvitegevuses osalemise võimalusi maapiirkondades jääb vähemaks. Selline kokkuhoid laste ja seega Eesti tuleviku arvelt on masendav. Jään selle juurde, et lastesse panustamine on investeering, mitte kulu.

Nagu sellest vähe oleks, on nüüd asutud koondama keskhariduse andmist suurematesse keskustesse. Riik pakub raha nendele omavalitsustele, kes on nõus sulgema alla 100 õpilasega gümnaasiumid (1). Keskharidus muutub kättesaamatumaks, peredele lisandub ajaline ja rahaline kulu kooli ja kodu vahel liikumiseks. See muudatus puudutab 44 Eestimaa kooli, aga kahjuks ei oska riik viidata ühelegi uuringule, kus oleks vaadeldud sellise otsuse mõju (2). Greete Palgi on Eesti Päevalehes Setomaa valla Värska gümnaasiumi näitel selgelt välja toonud, et väike gümnaasium on märksa enamat kui hariduse andmise koht. Setokeelset kultuuri saab hoida ja arendada vaid kohapeal. Kõiki asju ei ole võimalik ja ei peagi mõõtma majandusliku mõõdupuuga ning rahalise kokkuhoiuga. Ka pehmed väärtused väärivad talletamist, kaitsmist ja hoidmist. Õnneks on ka neid omavalitsusjuhte, kes riigilt raha vastu võtma ei tõtta, vaid jääb truuks kodulähedase hariduse väärtustamisele.

Vabariigi Valitsuselt ja Haridus- ja Teadusministeeriumilt ootaks siiski mitu korda mõõtmist ja siis lõikamist. Enne kui imekiirelt kärpima hakatakse võiks siiski tellida mõned kallutamata uuringud taolise otsuse mõjust maapiirkondadele.

(1) Haridus- ja Teadusministeerium: https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-pakub-kohalikele-omavalitsustele-koolivorgu-korrastamiseks-lisaraha?fbclid=IwAR3WbDrngWwmT48wh46zcohN1NM5bG7fSXdfwjpBZdR2mEzMCAJ3mGc21hA

(2) Eesti Päevaleht: https://epl.delfi.ee/artikkel/95709323/hoop-maakohtadele-haridusministeerium-pakub-omavalitsustele-gumnaasiumiklasside-sulgemise-eest-raha?fbclid=IwAR33T2670zgvIdUkV9Qg3xspwxz6_7DGnWC0u__LHlzAdW7nlL1IMiWNi7k


Lisa kommentaar

Email again: